In principe kan zijn de werkwijze vanwege dit derde spoor pad grotendeels hetzelfde indien dit tweede spoor traject. Jennix gaat betreffende u in gesprek aan een aanpak over dit pad en de mogelijkheden voor uw ex-medewerker op een andere baan. Hierbij wordt rekening gehouden betreffende dit arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapacite… Read More